banner 01

Zeeland

50PLUS vindt een goede en bereikbare gezondheidszorg belangrijk voor Zeeland. Een goede gezondheidszorg draagt bij tot de veiligheid van inwoners en de vele toeristen die Zeeland jaarlijks verwelkomt. We maken ons zorgen omdat er in Zeeland op korte termijn een huisartsentekort dreigt te ontstaan.
Er zijn momenteel 18 vacatures in Zeeland: 10 op Walcheren, 3 op Zuid-Beveland, 2 op Schouwen-Duiveland en 3 in Oost  Zeeuws-Vlaanderen. De komende jaren gaat circa 30 procent van de huisartsen met pensioen. Synchroon aan het toenemen van ouderen in Zeeland, demografische ontwikkeling, vormt dit op termijn een groot probleem voor de gezondheidszorg, de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van onze Provincie. 
Er worden voldoende huisartsen opgeleid maar er is weinig animo om zich in Zeeland te vestigen. Eén van de argumenten bij potentiele kandidaten is dat er onvoldoende werkgelegenheid is voor de, veelal hoogopgeleide, partner.
Statenlid Willem Willemse heeft hierover vragen gesteld aan de gedeputeerde. En onder andere gevraagd wat GS doet om huisartsen te simuleren om zich in Zeeland te vestigen. 
 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België