banner 01

Zeeland

MIDDELBURG - Afgelopen Statenvergadering stemde 50PLUS als enige tegen de verhoging van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting. Willem Willemse bleef bij het standpunt van de partij dat hij lastenverzwaring voor de Zeeuwse automobilist geen optie vindt.

 

“De lasten voor de burgers lopen aan alle kanten op: verhoging gemeentelijke belasting, verhoging ziektekosten, verhoging waterschapsbelasting en de nota voor energie gaat fors omhoog, zonder dat het inkomen, lonen en pensioenen worden verhoogd. Daarom is 50PLUS tegen het verhogen van de opcenten. De Zeeuw is al door het minimale openbaar vervoer aangewezen op de auto en sommige gezinnen moeten zelfs gebruik maken van twee auto’s om aan het dagelijks leven te kunnen deelnemen," stelt Willemse.
Het dagelijks provinciebestuur vroeg de Staten om de motorrijtuigenbelasting tijdelijk te verhogen. Door het wegvallen van het dividend van Delta mist Zeeland zo’n 10 tot 15 miljoen euro per jaar. Dit is nooit in de bijdrage uit het Provinciefonds gecompenseerd. Om deze weeffout, waarover de commissie Janse spreekt te herstellen is de overige provincies gevraagd om Zeeland hierin tegemoet te komen met 20 miljoen euro de komende drie jaar. Met als voorwaarde dat Zeeland zelf 10 miljoen euro moet bijdragen door het verhogen van de motorrijtuigenbelasting. 
Andere partijen hadden ook hun twijfels, maar stemden toch in met de maatregel waardoor de Zeeuwse autobezitters jaarlijks ongeveer 15 euro meer moet betalen.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België